Virgissing

Het Nieuws Van Den Dag, 4 augustus 1894 Vergist

Het Nieuws Van Den Dag, 4 augustus 1894