Letterlijk verpletterd

Het Nieuws Van Den Dag, 11 oktober 1894 Letterlijk verpletterd

Het Nieuws Van Den Dag, 11 oktober 1894

Journal du Loiret, 15 oktober 1894 Littéralement émietté

Journal du Loiret, 15 oktober 1894